Vad är IPL och hur fungerar det? vanliga frågor om IPL

IPL är en förkortning för 'Intense Pulsed Light Technology', och är en teknik som använder sig av ett brett spektrum av ljusenergi för att nå hårsäckarna. Våglängderna som används inom IPL har förmågan att absorberas av melaninet i håret, detta möjliggör för ljuset att nå hårroten utan att skada omkringliggande vävnader.

Värmen från IPL ljuset skadar cellerna som är ansvariga för att producera nytt hår i hårsäcken. Detta leder till att hårsäcken går in i en vilofas, där den under en tid slutar producera hår. Värmen från IPL-ljuset  påverkar också de blodkärl som ger näring åt hårsäcken, vilket ytterligare minskar dess förmåga att producera hår. Så, värmen från IPL-ljuset orsakar skada på hårsäckarna, vilket i sin tur kan leda till att de går in i en vilofas.

När hårsäckarna utsätts för värme från IPL-ljuset, påverkas de på flera sätt

IPL-behandlingar blev tillgängliga för hemmabruk under 1990-talet, men det var först på 2000-talet som IPL-enheter för hemmabruk började bli mer allmänt tillgängliga och populära på marknaden.

Innan dess var IPL behandlingar endast tillgängliga hos kliniker och krävde en legitimerad sjuksköterska närvarande. Men genom att sänka energinivåerna i enheterna begränsas risken för bieffekter eller olyckor samtidigt som effektiviteten kvarstår, även om det kräver lite fler behandlingar för att uppnå de önskade resultaten. 

Detta har möjliggjort försäljning av IPL-enheter för hemmabruk, och nya varumärken dyker upp titt som tätt. För många upplevs det som besvärligt att behöva raka eller trimma sig flera gånger i veckan, vilket gör att tanken på att skaffa en IPL-enhet blir lockande då resultaten är extremt långvariga. Priset blir även avsevärt mycket lägre jämfört med behandlingar på kliniken, samtidigt som effektiviteten finns kvar. 

Finns det studier som stärker att IPL verkligen fungerar mot hårborttagning hemma?

Mängder av studier har genom åren bekräftat att IPL-enheter för hemmabruk är effektiva för hårborttagning. Istället för att tråka ut dig med en lång lista av referenser till dessa studier, kan vi istället ge ett gott exempel på en välkänd studie gjord av J Clin Aesthet Dermatol.

IPL före och efter bild

Studien genomfördes för att undersöka effektiviteten av lågenergi IPL för långvarig hårborttagning. Den inkluderade 22 kvinnor som regelbundet genomgick IPL behandlingar under loppet av tre månader. Resultaten visade att 72% av håret hade försvunnit efter en månad och 78% efter tre månader.

Endast 20 av deltagarna fullföljde studien och inga allvarliga biverkningar rapporterades. Bilderna och hårräkningarna som dokumenterades vid varje session bekräftar enhetens effektivitet och överensstämmer med tidigare forskning. Denna kliniska studie ger vetenskapligt stöd åt effektiviteten av lågenergi IPL för hårborttagning hemma

Används IPL endast för hårborttagning?

Även om hårborttagning är det vanligaste syftet för användning av IPL, används tekniken också för att behandla andra hudbesvär. 

  • Reducering av rodnad: IPL kan minska rodnad och ytliga blodkärl, vilket är användbart för personer med rosacea eller andra hudtillstånd som orsakar rodnad.
  • Reducering av pigmentfläckar: IPL-behandlingar kan hjälpa med att reducera pigmentfläckar genom att rikta ljusenergi mot de mörka pigmenten i huden. Ljusenergin absorberas av pigmentet och omvandlas till värme, vilket bryter ned pigmentfläckarna och leder till en jämnare hudton över tid.
  • Behandling av kärlsjukdomar: IPL används för att behandla kärlsjukdomar som exempelvis telangiektasier (ytliga blodkärl).
  • Aknebehandling: Eftersom IPL fungerar genom att rikta ljusenergi mot huden dödar hettan bakterier som orsakar akne och minskar inflammation i huden. Dessutom kan IPL-behandlingar också minska produktionen av talg, vilket är en av de vanligaste orsakerna till akne.

Är IPL hårborttagning hemma permanent? 

IPL-hårborttagning hemma anses vara en metod för långvarig hårborttagning snarare än permanent. När hårsäckarna går in i en vilofas tar det vanligtvis lång tid för dem att återhämta sig, oftast sex månader upp till ett år. Dock kan hårsäckarna eventuellt återhämta sig och håret börja växa ut igen. För att motverka detta kan så kallade "touch up"-behandlingar utföras, vilka vanligtvis görs en gång varannan månad. Dessa behandlingar säkerställer att hårsäckarna förblir i en vilofas permanent. 

Är IPL permanent?

Resultaten med IPL varierar från person till person, men majoriteten upplever en betydande minskning av hårväxt efter regelbunden användning. De flesta studier visar på en hårreducering på cirka 75-85%, vilket många användare finner tillfredsställande. 

Det är värt att notera att individuella faktorer, såsom hårfärg, hudton och hårtyp, kan påverka resultaten. Det är därför viktigt att vara konsekvent och följa riktlinjerna för användning av IPL för att säkerställa en effektiv användning.

Är IPL hårborttagning säkert att använda hemma?

IPL-tekniken för hemmabruk är tillverkad för att vara skonsam mot huden, och enheterna är konstruerade med lägre energistyrkor för att minimera risken för biverkningar. IPL-enheterna för hemmabruk kommer vanligtvis med en detaljerad bruksanvisning för hur du använder enheten på säkrast möjliga sätt och det finns näst intill inga bieffekter alls rapporterade. 

Innan du påbörjar en fullständig behandling är det klokt att göra ett hudtest för att se hur din hud reagerar på ljuspulserna och för att undvika eventuella hudirritationer. Använd alltid de medföljande skyddsglasögonen för att skydda ögonen från ljuspulserna.

Vad är skillnaden mellan IPL och laser?

Många förväxlar ofta laserhårborttagning med IPL. Trots att båda metoderna använder sig av ljusenergi för att påverka hårsäckarna, finns det betydande skillnader i teknologin.

Låt oss först ge dig en snabb översikt över hur laser fungerar sedan går vi även in på funktionen av IPL. Vi förstår att du troligtvis har en grundläggande förståelse för hur IPL fungerar om du har läst så här långt, men lite repetition skadar väl inte.

Laser: Använder en specifik våglängd med en koncentrerad/smal ljusstråle som direkt riktas mot enskilda hårsäckar. Ljuset absorberas av melaninet i hårsäckarna på samma sätt som IPL och försvagar deras livskraft.

Skillnaden mellan IPL och laser

Laserbehandlingar inriktar sig på en specifik hårrot i taget, detta gör laserbehandlingar effektiva för att behandla mindre områden eller för att rikta in sig på specifika hårstrån vid behov. Det är dock värt att notera att för att behandla större områden kan laser hårborttagning ta längre tid jämfört med IPL, som täcker en större yta samtidigt.

IPL: Använder ett bredare spektrum av ljus i olika våglängder för att rikta in sig på flera hårsäckar åt gången. Vid behandling av specifika hårsäckar på mindre områden kan IPL ta längre tid men kan däremot vara mer effektivt vid behandling av större områden. 

Vilka områden ska man inte behandla med IPL?

Det finns vissa områden på kroppen där användning av IPL hemma kan vara mindre lämplig eller kräver extra försiktighet. Här är några områden som bör undvikas eller behandlas med försiktighet:

  • Ögonområdet: Undvik att använda IPL nära ögonen eller ögonlocken. Ögonen är känsliga för ljuset från IPL och direkt exponering för ljuspulser kan vara skadligt.
  • Mörka födelsemärken eller leverfläckar: Precis som håret innehåller födelsemärken och leverfläckar pigmentet melanin. Som vi nämnde tidigare absorberas ljuset av melanin, vilket betyder att ljuset absorberas då av födelsemärket. Detta kan leda till obehag, brännskador eller förändringar i huden. 
  • Tatuerade områden: Tatueringar absorberar IPL-ljus eftersom bläcket som används vid tatueringar innehåller pigment som kan absorbera ljusenergi. När IPL-ljuset träffar tatueringen, absorberas ljuset av pigmenten i bläcket, vilket leder till upphettning av huden runt omkring.  Detta kan orsaka oönskade förändringar av tatueringarna eller brännskador.
  • Intimområden: Användning av IPL i intima områden kräver extra försiktighet. Undvik att använda enheten på anus, slemhinnor eller bröstvårtor. 
  • Solskadad hud eller solbränna: Undvik att använda IPL på områden med solbränna eller solskador, eftersom detta kan öka risken för obehag eller biverkningar.

Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras